کتابدار : زهرا علایی طباطبایی          ساعت کاری : 7 صبح الی 13 هر روز غیر از پنجشنبه ها و تعطیلات                                     شماره تماس :37773466 

 


لینک سایت کتابخانه دانشکده طب سنتی ایرانی قم

https://tramedlib.muq.ac.ir