اخبار و اطلاعیه‌ها

اطلاعیه‌ها و رویدادها

آرشیو
فراخوان؛  برگزاری کارگاه آشنایی متخصصین حوزه طب و داروسازی سنتی ایران با فرآیندهای ارزیابی دانش بنیان

فراخوان؛ برگزاری کارگاه آشنایی متخصصین حوزه طب و داروسازی سنتی ایران با فرآیندهای ارزیابی دانش بنیان

کارگاه نیم روزه کاربردی آشنایی با چگونگی ثبت و فعالیت شرکت‌های خلاق و دانش بنیان برای اعضای هیئت علمی، متخصصین و محققین حوزه طب و داروسازی سنتی ایرانی برگزار می شود.

1401/03/23
جهاد تبیین

جهاد تبیین

1401/02/24

آمار دانشکده

هیات علمی
دانشجویان
رشته طب سنتی
دانش آموختگان
سلامتکده

میز خدمت

آیین نامه های آموزشی پژوهشی

سامانه ها

استانداردهای اعمال یداوی

فرآیندهای پژوهشی

محتواهای آموزشی فرهنگی

مراکز مشاوره

راهنمای سامانه پژوهشیار

ترجمان دانش

کمیته تحقیقات دانشجویی

فرم های پایان نامه