برگزاری آزمون جامع طب سنتی اسفند 1399

برگزاری آزمون جامع طب سنتی اسفند 1399

تقدیر معاون محترم آموزشی از بانوان دانشکده طب سنتی ایرانی به مناسبت روز زن

تقدیر معاون محترم آموزشی از بانوان دانشکده طب سنتی ایرانی به مناسبت روز زن

دیدار معاون محترم تحقیقات و فناوری با اعضای محترم هیات علمی دانشکده طب سنتی ایرانی

دیدار معاون محترم تحقیقات و فناوری با اعضای محترم هیات علمی دانشکده طب سنتی ایرانی

آغاز به کار داروخانه طب سنتی در محل سلامتکده

آغاز به کار داروخانه طب سنتی در محل سلامتکده

آمار دانشکده

هیات علمی
دانشجویان
رشته طب سنتی
سلامتکده