تقدیر معاون محترم آموزشی از بانوان دانشکده طب سنتی ایرانی به مناسبت روز زن

تقدیر معاون محترم آموزشی از بانوان دانشکده طب سنتی ایرانی به مناسبت روز زن

دیدار معاون محترم تحقیقات و فناوری با اعضای محترم هیات علمی دانشکده طب سنتی ایرانی

دیدار معاون محترم تحقیقات و فناوری با اعضای محترم هیات علمی دانشکده طب سنتی ایرانی

آغاز به کار داروخانه طب سنتی در محل سلامتکده

آغاز به کار داروخانه طب سنتی در محل سلامتکده

اخبار و اطلاعیه‌ها

اطلاعیه‌ها و رویدادها

آرشیو
سر در سلامتکده و دانشکده

سر در سلامتکده و دانشکده

سر در سلامتکده و دانشکده

1398/10/10

آمار دانشکده

هیات علمی
دانشجویان
رشته طب سنتی
سلامتکده