عنوان پایان نامه

نام استاد راهنما

نام دانشجو

سال ورود

دفاع

خلاصه

1

"بررسی تأثیر دلک یا ماساژ ایرانی بر کنترل قندخون در بیماران دیابتی نوع 2"

مجید اصغری

داوود بیات

1392

98

با انجام ۲۰ دقیقه دلک ساقین و  شکم و بین کتف ها به مدت ۱۲ جلسه در دو ماه

تفاوت معنادار در قند خون سه ماه بیمار (HbA1C) ایجاد شد

این دلک بدون روغن انجام شد تا تاثیر درمانی روغن حدف شده باشد

2

"بررسی اثر "دواءالبلغم" بر سطح سرمی آنزیمهای کبدی، در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی"

حسین مرادی

فاطمه تویسرکانی

1392

98

«دواء البلغم» (حاوی آویشن زنیان سیاه دانه و عسل) در پیشگیری و درمان بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب بویژه بیمارانی که درجاتی از اضافه وزن، مشکلات معدی و سوء هاضمه دارند موثر بود. همچنین بر اندازه دور شکم و آنزیم کبدی اثر مثبت داشت.

3

 

"بررسی سویق عدس بر خونریزی زیاد قاعدگی و کیفیت زندگی در مقایسه با تران اگزامیک اسید در زنان مبتلا به منوراژی (کارآزمایی بالینی تصادفی)"

 

فاطمه نوجوان

ملیحه شفیعی

1392

98

سویق عدس بر کنترل میزان خونریزی های زیاد قاعدگی در مقایسه با تران اگزامیک اسید موثر بود. ضمن اینکه سویق عدس دارای خاصیت غذایی بوده و عوارض جانبی کمتری نسبت به داروی موردنظر دارد.

4

 

"بررسی اثر سونا + سکنجبین(سینا درمانی) در دیابت نوع 2 در رت نژاد ویستار"

 

مجید اصغری

زهرا سربازحسینی

1392

98

گرما درمانی و تعریق کنترل شده به همراه سکنجبین بر بازسازی سلولهای پانکراس موشهای دیابتی موثر بود

5

 

"تبیین مفهوم، طراحی و تعیین ویژگیهای روانسنجی ابزار تشخیص بیماری سوالقنیه(پیش استسقا) در طب سنتی ایران"

 

حسین مرادی

مژده پورحسینی

1393

98

تورم صورت یا پاها و دستها خصوصا صبحگاه به همراه سفیدی و یا بدرنگی و تغییر رنگ چهره نشان از ضعف کبد دارد

6

 

"تبیین مکانیسم آترواسکلروز و روش درمان آن در طب ایرانی"

 

حسین مرادی

رحیم فیروزی

1393

97

ورم در جدار شریان که تلویحا در متون ابن سینا ذکر شده با آترواسکلروز تطابق دارد.

7

 

" مقایسه اثر گیاه کیسه کشیش با دارونما بر منومتروراژی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به لیومیوم رحمی"

 

فاطمه نوجوان

دکتر عطیه السادات دانش

1393

98

گیاه کیسه کش در خونریزی ناشی از لیومیوم رحم تاثسری نداشت

8

 

"بررسی اثر آبزن (پاشویه) بر درد اندام تحتانی بیماران مبتلا به نوروپاتی دیستال دیابتی"

 

مجید اصغری

دکتر سیدرضا وکیلی نیا

1393

98

آبزن یا پاشویه آب و نمک بر دردهای عصبی شدید در اندام تحتانی بیماران دیابتی اثر مثبت داشت

9

"بررسی اثر شربت زوفا بر علائم بالینی و پاراکلینیکی در بیماران مشکوک به کرونا"

مجید اصغری

راضیه بروجردی

1395

1400

همه بیماران مشکوک به کرونا در پیگیری ده روزه تلفنی و بررسی اکسیژن خون بهبود یافتند، مورد مرگ در بیماران وجود نداشت و شربت زوفا در برابر دارونما در بهبود علایم بیماران مشکوک به کرونا تاثیری نداشت.

10

 

"تبیین رژیم غذایی منطبق بر شرایط مزاج، بر اساس مبانی و توصیه های طب سنتی ایرانی و مطالعات جدید به مرور سیستماتیک و فراترکیب"

 

حسین مرادی

احمدرضا پاکزاد

1395

دفاع نشده

 

11

 

"تبیین مفهوم خون طبیعی و غیرطبیعی در طب سنتی ایران و تناظر یابی آن با یافته های طب رایج: مرور یکپارچه"

 

فاطمه نوجوان

رحیمه دسترنج

1395

دفاع نشده