دکتر فاطمه علی اصل

فرم اطلاعات اعضای هیات علمی  دانشگاه علوم پزشکی قم

 

 

نام خانوادگی: علی اصل ممقانی

نام: فاطمه

ایمیل سازمانی: faliasl@muq.ac.ir

شخصی:aliasl1392@gmail.com

تلفن محل کار:37764075

 

مرتبه علمی:استادیار

مقطع

رشته و گرایش تحصیلی

محل اخذ

سال اخذ

دکتری تخصصی

داروسازی/ تخصصی داروسازی سنتی

                              دانشگاه علوم پزشکی تهران

1394

         

 

 

 

فعالیتهای آموزشی

محل تدریس

سال

دروس تدریسی

دانشکده پرستاری و مامایی

99

طب سنتی و گیاه درمانی در مامایی

دانشکده طب سنتی ایرانی

99

مفردات و قرابادین دستیاران طب سنتی

دانشکده سلامت و دین

99

مفردات و قرابادین دانشجویان ارشد تاریخ پزشکی

دانشکده سلامت و دی

99

تاریخ دارو شناسی در دوره اسلامی

دانشکده طب سنتی ایرانی

98

مفردات و قرابادین دستیاران طب سنتی

دانشکده سلامت و دین

 98

مفردات و قرابادین دانشجویان ارشد تاریخ پزشکی

دانشکده سلامت و دین

99

تاریخ دارو شناسی در دوره اسلامی

دانشکده داروسازی

98

معرفی طب مکمل و طب سنتی و داروسازی سنتی

دانشکده طب سنتی ایرانی

97

مفردات و قرابادین دستیاران طب سنتی

دانشکده پرستاری و مامایی

97

طب سنتی و گیاه درمانی در مامایی

دانشکده سلامت و دین

97

مفردات و قرابادین دانشجویان ارشد تاریخ پزشک

دانشکده داروسازی

97

معرفی طب مکمل و طب سنتی و داروسازی سنتی

دانشکده طب سنتی ایرانی

96

مفردات و قرابادین دستیاران طب سنتی

دانشکده سلامت و دین

96

مفردات و قرابادین دانشجویان ارشد تاریخ پزشکی

دانشکده طب ایرانی تهران

96

آشنایی با گیاهان دارویی                                                

پزشکی همدان انجمن علمی

95

داروشناسی درکلاسهای آموزش طب سنتی پزشکان عمومی همدان

دانشکده طب سنتی

95

مفردات و قرابادین

دانشکده طب ایرانی تهران

94

آشنایی با گیاهان دارویی و طب سنتی انجمن علمی طب سنتی ایران

دانشکده طب ایرانی تهران

94

داروشناسی طب سنتی   

دانشکده طب ایرانی تهران

93

داروشناسی و مفردات

دانشکده داروسازی

92

داروسازی سنتی برای دانشجویان داروساز عمومی دانشکده داروسازی تهران

دانشکده طب ایرانی

92

داروشناسی و مفردات

دانشکده طب ایرانی تهران

92

مفردات و قرابادین عملی (دستیاران طب سنتی دانشکده طب ایرانی تهران)

دانشکده پرستاری و مامایی

92

طب سنتی برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندان ،دانشکده پرستاری تهران

دانشکده داروسازی

91

آشنایی با داروسازی سنتی برای دانشجویان داروساز عمومی دانشکده داروسازی تهران

پرستاری ومامایی تهران

90

آشنایی با گیاهان دارویی و طب سنتی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندان

دانشکده طب ایرانی تهران

90

مفردات و قرابادین عملی (دستیاران طب سنتی دانشکده طب ایرانی تهران

 

 

 

 

 

 

  نام مجله

نام مقاله

سال

Medical Gas Research 

 

Investigation of the effects of Iranian Polyherbal Syrup(Zufa syrup)on Oxygen saturation and clinical symptoms in suspected patients with coronavirus disease: A triple-blinded, randomized, placebo-controlled trial

2020

Shiraz E-Medical

Journal

A Mini-review on Medicinal Plants used for the Treatment of Jaundice in the Canon of Medicine  

2020

Complementary Therapies in Medicine

Evaluation of the efficacy of warm salt water foot-bath on patients with painful diabetic peripheral neuropathy: A randomized clinical trial

2020

Herbal Medicines Journal

Dava al-Balgham: One of the Traditional Iranian Medicine Products

2020

Iranian Red Crescent Medical Journal

 

Effect of an Herbal Product on the Serum Level of Liver Enzymes in Patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: A Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Trial

2019

Qom University of Medical Sciences Journal

A Glimpse of Silybum marianum from the Perspective of Iranian Traditional Medicine and Modern Studies

2019

Journal of Obstetrics and Gynaecology (IJOG)

A Comparative Study of Ranitidine and Quince (Cydonia oblonga Mill) Sauce on Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) in Pregnancy: A randomized, open-label, active-controlled clinical trial

2018

Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine

Natural laundry detergents from the perspective of Iranian traditional medicine

2018

Crescent Journal of Medical and Biological Sciences

New Concepts for Management of Atherosclerosis From Persian Medicine

2017

JOURNAL OF OBSTETRICS AND

GYNAECOLOGY

Comparison of quince with vitamin B6 for treatment of nausea and vomiting in

pregnancy: a randomised clinical trial

2017

TRADITIONAL AND INTEGRATIVE MEDICINE

Medicinal Properties of Cydonia Oblonga Mill Fruit (Pulp and Peel) in Iranian Traditional Medicine and Modern Phytothrapy

2016

TRADITIONAL AND INTEGRATIVE MEDICINE

Vitiligo and its Medicinal Plants from the Viewpoint of Iranian Traditional Medicine

2016

Journal of Cosmetic and Laser Therapy

Effect  of Arnebia euchroma Ointment on Post Laser Wound Healing in Rats

2015

Iran J Public Health

Nausea and vomiting remedies in Iranian Traditional Medicine (ITM)

2015

Advances in Environmental Biology

Effective herbal medicines on Nausea and vomiting based on Canon of Avicenna

2015

 

Iranian Red Crescent Medical Journal

Comparing the Healing Effects of ‘Arnebia euchroma’ Ointment with Petrolatum On the Ulcers Caused by Fractional Co2 Laser in Patients Suffering from Facial Acne Scar: A Split Face Single Blind Clinical Trial

2014

Advances in Environmental Biology

Gastric diseases semiology in Iranian Traditional Medicine (ITM)

2014

Planta Medica

Essential oil composition of Ducrosia assadii aerial parts and fruits from Iran

2011

فصلنامه تاریخ پزشکی

مفردات دارویی مؤثر در درمان بی‏ خوابی در طب سنتی ایرانی

1395

مجله زنان، مامایی و نازایی ایران

گیاهان دارویی پیشنهادی برای تهوع و استفراغ بارداری: مطالعه مروری مبتنی بر طب سنتی ایران

1396

مجله طب سنتی اسلام و ایران

 

تحقیق و تهیه فایل الکترونیکی کتب مرجع گیاهان دارویی  براساس مخزن الادویه

1393

 

کنگر ها و سمینارها

 

11th International Congress of Ethnopharmacology

Essential oil composition of Ducrosia Assadii aerial parts and fruits from Iran

2011

11th International Congress of Ethnopharmacology

Evaluation of antimicrobial effects of 3 traditional medicinal plants from Iran

2011

12th International Congress of Ethnopharmacology

-Comparison of the antioxidant benefits of Iran(Saveh) pomegranate peel   

2012

13th International Congress of Ethnopharmacology

Effective Medicinal plants on Fire Burn wound in canon

2012

13th International Congress of Ethnopharmacology

Nepeta menthoides reverses scopolamine-induced amnesia

2012

13th International Congress of Ethnopharmacology

Melasma in Traditional Iranian Medicine

2012

13th International Congress of Ethnopharmacology

Treatment of insomnia in Iranian traditional medicine 

2012

13th International Congress of Ethnopharmacology

Nepeta menthoides as memory enhancer

2012

کنگره سراسری طب سنتی درمانهای تلفیقی و داروهای گیاهی

مروری اجمالی بر تنسوخ نامه ایلخانی  

89

سومین سمینارطب اسلامی و ایرانی شیراز

معرفی گیاهان  بادرنجبویه ، گل گاو زبان  ،اسطوخودوس از دیدگاه  طب ایرانی

89

دومین همایش کشوری مراقبت و درمان بیماران با طب مکمل و جایگزین

نقش سبزیهای خام خوردنی درسلامت فرد از دیدگاه طب سنتی ایران

89

کنگره ملی داروهای گیاهی

گیاهان خوشبو کننده وضد عرق در طب سنتی

1390

کنگره ملی داروهای گیاهی

اصول و مبانی درمانی بیماریهای کبدی در طب سنتی ایران

1390

سومین همایش علمی پژوهشی طب الرضا   

ادویه های مصلح طعام و نقش آنها درسلامتی افراد جامعه ازنظرطب سنتی

1391

کنگره ملی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل

معرفی شوینده های طبیعی البسه در طب سنتی ایرانی

1395

نخستینکنگرهدانشجویی داروسازی و طب ایرا

آشنایی با خواص و کاربرد گیاه "ابوخلسا" در طب ایرانی و نوین

 

1397

نخستینکنگرهدانشجویی داروسازی و طب ایرا

عنوان: بررسی گیاه «بوقناق» در منابع طب سنتی

 

1397

نخستینکنگرهدانشجویی داروسازی و طب ایرا

مروری بر کاربرد گیاه اکلیل الملک در طب ایرانی و مدرن

1397

 

 

زمینه تخصصی  


Phytotherapy & Traditional pharmacy

 

علایق پژوهشی

 

persian traditional medicine

complementary medicine

Natural product

Mechanisms of drugs

Animal studies testing medicinal herbs

clinical trials of herbal medicines

diabetes. liver disease

Gastrointestinal disease ,Cardiovascular disease, nervous system diseases treatmentnausea and vomiting treatment