• 1394/03/23 - 08:32
  • 137
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
بازدید دستیاران طب سنتی از کارخانه باریج اسانس

بازدید دستیاران طب سنتی از کارخانه باریج اسانس

دستیاران دانشکده طب سنتی با همراهی اساتید وهیأت علمی دانشکده در تاریخ 94/3/20 از کارخانه باریج اسانس بازدید بعمل آوردند.

این بازدید که در راستای آشنایی دستیاران طب سنتی  با نحوه  کشت،تولید وعرضه داروهای طب سنتی  برگزار گردید دستیاران طب سنتی بهمراه اساتید،اعضای هیأت علمی و ریاست دانشکده از قسمتهای مختلف کارخانه باریج اسانس واقع در کاشان ( مشهد اردهال) ، شامل مزرعه تحقیقاتی وکشت وصنعت گلکاران (گیاهان دارویی) ،سالن اسانس گیری،سالن تولید قرص ها، ساب ژل ها ،کرمها ،پمادها وشربت های گیاهی  تولید شده ،بازدید وتوضیحات مربوط به هر بخش  توسط مسئولین مربوطه ارائه گردید.

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 19889
کلمات کلیدی