دیدار معاون محترم تحقیقات و فناوری با اعضای محترم هیات علمی دانشکده طب سنتی ایرانی
دیدار معاون محترم تحقیقات و فناوری با اعضای محترم هیات علمی دانشکده طب سنتی ایرانی

دیدار معاون محترم تحقیقات و فناوری با اعضای محترم هیات علمی دانشکده طب سنتی ایرانی

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم در دیدار با اعضای هیأت علمی دانشکده طب ایرانی از آمادگی این معاونت برای حمایت ویژه از طرح‌های تحقیقاتی طب سنتی و ایرانی خبرداد