ارزیابی مستمر فعالیت دستیاران طب سنتی  (دوره قبل امتحان جامع)

نام دانشجو:                                                               ورودی:

ماده 50 آیین نامه دکتری: دانشجوی دوره دکتری PhD باید به صورت تمام وقت به تحصیل بپردازد.

امتیاز

بارم

نوع فعالیت

ردیف

 

5

مهارت تدریس

1

 

10

شرکت در مباحثه        (هر جلسه 2/0)

2

 

10

ارائه کنفرانس و ژورنال کلاب دانشکده                  (هر ارائه : 5/2)

3

 

10

حضور در کنفرانس و ژورنال کلاب دانشکده           (هر جلسه 2/0)

4

 

5

حضور در همایش                       (هر همایش : 5/2)

5

 

10

ارائه چکیده یا مقاله کامل در همایش     (به ازای هر مقاله:  نویسنده اول یا مسوول: 5، نویسنده غیر ازآن: 5/3)             

6

 

20

چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی  (به ازای هر مقاله:  نویسنده اول یا مسوول: 15، نویسنده غیر ازآن: 10)              

7

 

10

مشارکت در طرح پژوهشی 

8

 

10

انجام اعمال یداوی           ( مستلزم تکمیل فرم  مربوطه)

9

 

5

حضور در جلسات دفاع پروپوزال، گزارش پیشرفت،  پیش دفاع و دفاع پایان نامه ها    (هر جلسه 5/0)

10

 

5

شرکت در کارگاه های علمی دانشگاه و خارج دانشگاه   (هر کارگاه: 1)

11

 

10

حضور در سلامتکده ( 2 روز در هفته، در ترم 3 و 4)              ( مستلزم تکمیل فرم  مربوطه)

12

 

110

جمع

 

        توضیح: شرط ورود به امتحان آزمون جامع، کسب 75 درصد امتیاز می باشد.

        در صورت داشتن فعالیت های فوق برنامه: ابداع، نوآوری ، نمایندگی دانشجویان  و...  به هر فعالیت 5/2 امتیاز داده خواهد شد.

                                                            امضا مدیر گروه آموزشی                                                          امضا معاون آموزشی.