برنامه ملاقات پزشکان

 

برنامه هفتگی پزشکان سلامتکده طب سنتی  ایرانی

جهت تعیین وقت قبلی لطفآ از ساعت 8 صبح  الی 8 شب با شماره  37764073   تماس بگیرید.

 

روزهای هفته

نوبت صبح

 

نوبت عصر

شنبه

خانم دکتر نوجوان

آقای دکتر مرادی

خانم دکتر بهمن

 

متخصص طب سنتی

متخصص طب سنتی

متخصص طب سنتی و بیماریهای زنان

 

اقای دکتر اصغری

دکتر مژده پورحسینی

 

متخصص طب سنتی و دیابت

متخصص طب سنتی

یکشنبه

خانم دکتر بهمن

دکتر مژده پورحسینی

 

متخصص طب سنتی و بیماریهای زنان

متخصص طب سنتی

 

 

خانم دکتر نوجوان

دکتر مژده پورحسینی

آقای دکتر مرادی

متخصص طب سنتی

متخصص طب سنتی

متخصص طب سنتی

دوشنبه

آقای دکتر اصغری

خانم دکتر بهمن

متخصص طب سنتی و دیابت

متخصص طب سنتی و بیماریهای زنان

 

 

اقای دکتر اصغری

دکتر مژده پورحسینی

 

متخصص طب سنتی و دیابت

متخصص طب سنتی

سه شنبه

خانم دکتر بهمن

خانم دکتر شفیعی

  خانم دکتر نوجوان

متخصص طب سنتی و بیماریهای زنان

متخصص طب سنتی

متخصص طب سنتی

 

آقای دکتر مرادی

دکتر مژده پورحسینی

 

متخصص طب سنتی

متخصص طب سنتی

 

چهارشنبه

خانم دکتر بهمن

آقای دکتر وکیلی

خانم دکتر شفیعی

 

متخصص طب سنتی و بیماریهای زنان

دستیار طب سنتی

متخصص طب سنتی

 

دکتر مژده پورحسینی

 

متخصص طب سنتی

 

   دانلود : 1_برنامه_هفتگی_درمانگاه.docx           حجم فایل 16 KB