لیست اخبار صفحه :1
فراخوان؛  برگزاری کارگاه آشنایی متخصصین حوزه طب و داروسازی سنتی ایران با فرآیندهای ارزیابی دانش بنیان

فراخوان؛ برگزاری کارگاه آشنایی متخصصین حوزه طب و داروسازی سنتی ایران با فرآیندهای ارزیابی دانش بنیان

کارگاه نیم روزه کاربردی آشنایی با چگونگی ثبت و فعالیت شرکت‌های خلاق و دانش بنیان برای اعضای هیئت علمی، متخصصین و محققین حوزه طب و داروسازی سنتی ایرانی برگزار می شود.